phone (0212) 324 20 74
email armada@armadaturizm.com
ARMADA TURİZM ÇEVRE POLİTİKASI

Armada Turizm çevrenin korunmasına verdiği önem gereği, faaliyetlerinde kullandığı araç ve aksesuarlarının, çevreye zarar vermesini engellemek, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevreye katkı yapabilmek için sürekli gelişmeyi ve kirliliği önlemeyi taahhüt eder. Toplam Kalite felsefesi ve Armada Turizm çevre politikası ile uyumlu bir şekilde aşağıdaki faaliyetlerini gerçekleştirmeyi hedeflemektir. Bunun için, Armada Turizm, aşağıdaki amaçları benimsemiştir.

 • Mevzuattan ve idari düzenlemelerden kaynaklanan şart ve yükümlülüklere uyarak, çevre kirlilik risklerini azaltmak,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan, havaya, suya, toprağa verilen çevre üzerindeki etkileri kontrol altına almak,
 • Kaynakları verimli kullanarak, sürekli gelişimine özen göstererek doğal dengeyi korumak,
 • Atıkların kaynağından ve çevre mevzuatlarına uygun toplanmasını ve geri kazanımını sağlamak,
 • Sağlık ve güvenlik konularına, yasal mevzuat gereği iş sağlığı ve güvenliği hususlarını sağlamak,
 • Çalışanlarımıza, birlikte çalıştığımız firma ve kişilere, sürekli eğitimler ile çevre duyarlılığını benimsetmek ve sürekli iyileşmelerini sağlamak,
 • Çalıştığımız araç tedarikçilerinin atıklarını toplamak için uygun bölgelerde, atık çeşidine göre, toplama kapları koyarak çevre kirliliğini önlemek.

KURUMSAL
 • partner 2
 • partner 3
 • partner 4
 • partner 5